Which flower you are


Your Birthdate:Rose

Rose


Tarih - 13 - 23 AugustShe is the queen of the flowers. Other people are always jealous about her. Onun əleyhinə intriqalar təşkil edilir, onu yerindən qoparmaq üçün planlar hazırlanar, sui-qəsdlər təşkil olunar. Gül çox səhvlərə yol vermir. Amma her zaman əlçatmaz olmaq çətindir. She must care about her health and rest when needed.