Fortune Telling and Divination

Fortune telling and Divination took place in every civilization throughout history. Meaning of Divination is by definition, asking questions to gods and interpretation of answers by means of some natural pheonomena. Questions directed sometimes to Ancestors, gods, spirits and other non-worldly beings. Although the answer transfered by shaman, magus, cleric or another official, methods show similarities. Şərh olunacaq işarələr çoxdur və hər sivilizasiyada fərqliliklər ifadə etməkdədir. Quşların uçuşu, qoyunun kürək sümüyü, kəsilən qurbanın iç orqanları, altar üzərindəki alov, bir su mənbəyi ya da quyudan içilən su, küləyin yarpaqlardakı səsi, göy gurultusu, tanrı heykəli başının hərəkətləri, məsləhətləşilənin adamın asqırmağı, bir yuxu, təsadüfən eşidilən sözlər hamısı kəhanətdə fərqli zaman və ya sivilizasiyalarda vasitə olaraq istifadə edilir. Əhəmiyyətli bütün problemlərdə qədim dövr insanları böyük məbədlərə məsləhətləşərlər. Delfidəki məbəd hellenik mədəniyyətin ən əhəmiyyətli məbədidir. Burada kahin Pythia vasitəçiliyi ilə günəş tanrısına və ya digər tanrılara sual yönəldilirmiş. Zaman keçdikcə kəhanət köhnə mənasını itirmiş və qismən əyləncə üçün istifadə edilməyə başlamışdır. Bilinən bütün fallar qədimdə kəhanət üçün istifadə edilmişdir. İndiki zamanda hələ də bəzi uğursuzluqlara, fallara inanılır. Elə görünür ki, fallar uzun bir keçmişə sahib insanlığın ayrılmaz və əhəmiyyətini itirməyən ünsürlərindəndir.

Dice Reading

Dice Reading

Select a wish from list and then click the button 'Throw Dice' in order to see your Dice Fortune

Show Fortune - Dice Reading

-Read More...

Flower Zodiac

Flower Zodiac

Hangi �i�ek oldu�unuzu ��renmek i�in do�um tarihinizi girmek yeterlidir.

Show Fortune - Flower Zodiac

-Read More...

Phrenology

Phrenology

Body divination (Phrenology) gives information about your character according to body parts.

Show Fortune - Phrenology

-Read More...

Domino Reading

Domino Reading

Make a wish and then click the button 'Take Domino' in order to see your domino reading

Show Fortune - Domino Reading

-Read More...

Cards Reading

Cards Reading

Make a wish and then click the button 'Get Reading' in order to see your Playing Cards Fortune

Show Fortune - Cards Reading

-Read More...

Tarot Reading

Tarot Reading

Make a wish and then click the button 'Get Reading' in order to see your Tarot Fortune

Show Fortune - Tarot Reading

-Read More...