Eyebrows


Çatık kaşlar: Tutucu, batıl inanışlıdırlar. Çevreye uyumda zorlanırlar. Ne zaman ne tavır koyacakları belli olmaz. Uzun kaşlar: Kaşları uzun olan insanlar kendilerini çok beyenmişdirler. çok konuşur ve cezasını çekerler. İçki ve eğşenceye aşırı düşkün olurlar. her şeye kolayca kanarlar. Değişiklik peşinde koşunca işlerini ihmal ederler. Kaşları sık ve orta uzunlukta: Sevimli insanlardır. Dengeli davranışları vardır. Güvenilir insanlardır. Kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapmazlar. Arkadaş ve dostlara dürüst davranır yardımlarına koşarlar. İş hayatında da başarılı olurlar.Sağlıkları genellikle mükemmeldir, uzun yaşarlar. Kaşlarının ucu ince: Ara bozucu fesat olur. Dedikoduyu çok sever. Kaşlarının arası açık: Çevresine iyilik yapmayı sever uyumlu sevecendir. Kaşları kavisli: Çekici gönül çelen bir yapısı vardır. Çok can yakar. Kaşlarının arası kapalı: Çok gamlıdır. Çekingen ve kötümserdir. Mutluluk uzağındadır. Kaşları düz olanlar: Zeki ve başarılı olurlar.