Seven Cups


Düz - Düşünsel imajlar. Sezgi gücü. Boşa giden çabalar. Henüz bir sonuç vermeyen büyük atılım ve projeler.

Ters - Projelerin gerçekleşmesi. Kararlılık ve irade. Yapılan planların başarılı bir şekilde uygulanışı.