World


Düz - Mütləq müvəffəqiyyət, səfər və köç. Yer dəyişikliyi və bitiş. Əldəki mövzunun müvəffəqiyyət ilə bitirilməsi. Bir tale periodunun sonu. Hadisələrin ən yüksək nöqtəsi. Atılımlarda zəfər. Maddi və mənəvi sahədə böyük müvəffəqiyyət. Ruhsal, okkult və maddi sahələrdə zəfər və mükafat. Öyrənilən bütün dərslər və xoşbəxtlik. Sevinc, coşğu və bayram etmə. Periodların və tale çarxının sonu.

Ters - Stubbornness, balance, mismanagement of energy, fear of change, stubbornness, resistance to learning lessons of life.