Moon


Düz - Gizli düşmənçilik və aldanma, səhvlər. Təhlükələr, qərarsızlıq, sevilən birinin başına gələ biləcək bir şanssızlıq. Niyyətli olanın, səmimi, mənasız bir hiss ilə rahatlaya biləcəyi.

Ters - Mental problems, uncertainty, irresponsibility, wrong behavior and passivity. Treacheries.