Star


Düz - Ümidin və müsbət xəyalların, gələcəyə doğru ehtimallar içində yayılması. Ruhi və əqli yeni bucaqlar. Verilən yeni bir həyat şansı. Mənəvi sevgi, uduzmanın və məğlubiyyətin son olmaması, oğurluq, ilham.

Ters - To persist, to be pessimistic, doubt, pride and hatred. Losing power. Deprivation of faith, inner doubts.