Devil


Düz - Dağıtma, şiddət, maddənin mənəviyyatdan üstün olması. Duyğuların məntiqi məğlub etməsi, ani sürprizlər. Fövqəladə səylər və üsyan. Daxili enerjinin, istifadə edilə bilən bir güc halına gəlməsi.

Ters - Bad fate, low strength. Qərarsızlıq və passivlik. Zəkanın və məntiqin təhlükəyə düşməsi. Fiziki sağlamlığa qovuşma.