Temperance


Düz - Ölçülülük, qənaət, uyğunlaşma, tutumluluq və iradə. Əməkdaşlıq, yaxşı bir rəhbərlik, həyat, canlılıq və spiritual oyanıqlıq. Bəzən, zəngin bir evlilik.

Ters - Müvəffəqiyyətsiz əməkdaşlıq, ayrılma, mənfəət çəkişmələri, dini mövzular. Pis tövsiyələr edən yoldaşlar. Potensialın naşıca istifadə edilməsi.