Death


Düz - Death, change and end. Yox olma və şəkil dəyişdirmə. Dağıtma və uduzma ilə başlayan yeniliklər, keçiş. Şüursuz dəyişiklik, yanındakı digər kartlarda sərt təsirli isə, bir şok ya da bir xəstəlik yaşanacaq.

Ters - Stagnation, dream an lazyness. Ölümlə əlaqədar düşüncələr, arzulanan şeylərin zorla yox edilməsi.