Justice


Düz - Justice, balanced decision and equality. Düzgünlük və dürüstlük. Müsbət maddi inkişaflar və gərəksiz məlumatların təmizliyi. Daxili şüurun səsi və niyyətlinin əxlaqi mövqeyi.

Ters - Ədalətsizlik, qanuni çətinliklər və şiddət. Conservative laws and life in a jail.