Wheel of Fortune


Düz - Success and happiness, good chance. Hadisələrin yeni bir mərhələyə girməsi. Bir problemin həlli, gözlənilməyən faydalı dəyişiklik. Keçmişdəki səylərdən yaranan, material welfare.

Ters - Çox çətin bir dəyişiklik, ifratlıq, bolluq və pisin belə dəyişməsinin başa düşülməsi.