Tower


Düz - Anlaşılmazlıqlar və gözlənilməyən fəlakətlər. Səfalət, kədər, rüsvayçılıq, kasıblıq. Köhnə alimlərin çökməsi. Faydalı nəticələrin, ancaq pis bir hadisədən sonra ortaya çıxması. Bu kart tərs olduğu zaman qüvvətlidir.

Ters - Oppression, hardship, pressure, self-destruction and demolition. Detention and inevitable trouble.